วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562

ติว O-NET วิชาภาษาอังกฤษ

วันที่ 2  มกราคม 2562
โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม ติว O-NET วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดยวิทยากร อาจารย์สันติภูมิ ราชวิชา สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมวันคริสต์มาส

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม โดยมีนายสุเมธ สุวอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม เป็นประธาน ในการจัดงานมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน จับสลากของขวัญ และมอบรางวัลจากการแข่งขันแต่ละกิจกรรม บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน